Michał Sędziwój
dzieło nieznanego artysty, 1606
Sendivogius
Michael Maier, Symbola Aurea Mensae, 1617
Michał Sędziwój
W. Łuszczkiewicz, zbiory A.Grabowskiego, 1862

ZWODNICZY OGRÓD BŁĘDÓW

Doskonała ( i już unikatowa) praca Rafała T. Prinke, wybitnego znawcy alchemii.
Więcej informacji: www.chymia.cba.pl  

 
UWAGA!
Nakład jedyne 500 egzemplarzy.

wstecz