Michał Sędziwój
dzieło nieznanego artysty, 1606
Sendivogius
Michael Maier, Symbola Aurea Mensae, 1617
Michał Sędziwój
W. Łuszczkiewicz, zbiory A.Grabowskiego, 1862

Gustaw Meyrink "Goldmachergeschichten"

 

DO ZBIORU SENDIVOGIANÓW DOŁĄCZYŁO PIERWSZE WYDANIE POWIEŚCI GUSTAWA MEYRINKA:

Goldmachergeschichten

 W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ OPOWIADANIE ZATYTUŁOWANE:  

"Die Abenteuer des Polen Sendivogius"   (Przygody Polaka Sędziwoja) 

wstecz